Dry needling

Dry Needling eller torrnålning är en behandling baserad på västerländsk medicin som görs med akupunkturnålar. Namnet ”dry needling” kommer från att man endast använder sig av en nål vid behandling av triggerpunkter till skillnad från ”wet needling” där man tillsätter läkemedel så som t.ex kortison.

Kort om Dry needling

Dry needling (DN) eller torrnålning är en behandling baserad på västerländsk medicin som görs med akupunkturnålar. Namnet ”dry needling” kommer från att man endast använder sig av en nål vid behandling av triggerpunkter till skillnad från ”wet needling” där man tillsätter läkemedel så som t.ex kortison.

Behandlingen skiljer sej från kinesisk akupunktur på det sättet att i akupunktur behandlar man akupunkturpunkter som finns på meridianer eller energikanaler. Dry needling ska alltså inte blandas ihop med akupunktur. Det som är lika är att vi använder oss av samma typ av nålar. Vid dry needling används endast sterila engångsnålar som är förpackade i skyddsgas. Nålarnas tjocklek varierar melan 0.25-0.40 mm. Längden avgörs av var man sticker nålen. De kan vara 1,5-7,5 cm långa.

I en Dry needling-behandling behandlar man triggerpunkter (TrP) som finns i mjukvävnaden (myofaskian). DN-behandlingen stimulerar immunsystemet lokalt och sätter igång kroppens egna läkningsprocesser. Efter nålbehandlingen kan man massera området normalt.

Forskning har påvisat att man genom dry needling både har en neurologisk och biokemisk effekt i området vilket gör att det är en effektiv behandlingsmetod för en rad muskulära besvär.

Dry needling har fått sin början redan på 1940-talet, så det är inte fråga om någon ny behandlingsmetod. Man har undersökt och använt metoden redan länge. Behandlingen är godkänd runt om i världen som en smärtlindringsmetod. De första i Finland utbildade Dry needling-vårdarna utexaminerades i december 2017.

Hinder för dry needling-behandling:
  • blödarsjuka
  • blodförtunningsmedicinering
  • nålskräck
  • om kunden inte vill bli behandlad med nålar
  • dålig kommunikation mellan kund och vårdare
  • akut skada
  • problem med lymfaflödet i armen eller benet som ska behandlas
  • infektion
  • behandlingen passar inte av någon annan orsak

Triggerpunkter (TrP) är känsliga eller ömma punkter i en muskel som känns som snäva strängar eller ärtliknande punkter i de ytliga musklerna. Täta trådar är muskelceller som ständigt befinner sig i ett förkortat tillstånd. Detta förkortade tillstånd hindrar muskeln från att fungera på sitt eget sätt genom att försämra dess metabolism lokalt. Triggerpunkter aktiveras vanligtvis genom upprepad ansträngning, stress eller högt blodtryck, eller till exempel av en försurad kropp. TrP utvecklas också hos personer med kronisk smärta. Triggerpunkter kännetecknas av reflekterande smärta. Detta innebär att punkten som ska behandlas kan vara förvånansvärt långt från det verkliga smärtområdet.

När man sätter en nål i en triggerpunkt så kan det ge upphov till det så kallade Local Twitch Response (LTR) vilket kan beskrivas som en elektrisk krampkänsla i muskeln. LTR innebär att man känner (och ibland även ser) att det rycker till i muskeln. Genom att upprepade gånger snabbt sticka nålen i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar. När muskeln slutar att svara med LTR tas nålen ut och behandlingen är klar. Målet med dry needling är att få musklerna att slappna av och släppa lokala kramper som ger upphov till smärta och besvär.

Nålbehandling kan tryggt göras nästan på alla områden av kroppen. En övergående sidoeffekt av nålbehandlingen är övergående smärta i det nålade området. Typiska behandlingsområden är armar, ben, bröstmuskler, rygg, skuldror, nacke samt tuggmuskler. Vid svåra spänningstillstånd kan också ström med en TENS/EMS-apparat kopplas till nålarna. Då åstadkommer man en starkare stimulans. Typiska behandlingsområden är problem i rygg och skuldror, migrän, tennisarmbåge, valpsjuka och andra muskelrelaterade smärttillstånd samt ledvärk.

Andra tjänster

Se prislista